PRIMO - Wyposażenie Łazienek, Rybnik
ul. Raciborska 23
44-200 Rybnik
www.primo.rybnik.pl