"(...) Stwierdzam, że opieka nad moim programem jest prowadzona w sposób rzetelny i profesjonalny."
                                                                            Dariusz Stępień
P.P.H.U. Dopler
ul. Legionów 94a, 42-200 Częstochowa     
www.dopler.pl