Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Sanitarnych sp. z o.o., Rybnik
  ul. Jankowicka 23/218
  44-200 Rybnik
  www.prisrybnik.pl