ul. Limanowskiego 65
42-506 Będzin-Grodziec
www.kolba.pl