Warren Buffet, jeden z najbardziej znanych inwestorów giełdowych w historii, ostrzega przed obligacjami i odradza zakup złota. Twierdzi, że kupno spółek jest znacznie lepszym pomysłem. 

W swoim corocznym liście do akcjonariuszy Berkshire Hathaway Inc., obrazującym poglądy spółki na ekonomię, Warren Buffet ostrzegł inwestorów przed obligacjami, pisząc między innymi, że „Przez ostatni wiek te instrumenty zniszczyły siłę nabywczą inwestorów w wielu krajach, nawet jeżeli ich posiadacze otrzymywali odsetki i kapitał na czas”.

„Oczywiście wysokie stopy procentowe mogą zrekompensować kupno jako zabezpieczenie przed ryzykiem inflacji, który istnieje w inwestycjach w papiery dłużne - i rzeczywiście, stopy na początku lat 80-tych dobrze to zrobiły” - tłumaczy Buffet - „Jednak obecne stopy procentowe nie są nawet blisko kompensacji ryzyka siły nabywczej, który zakładają inwestorzy. Dzisiaj obligacje są bardzo niebezpiecznym aktywem”. 
Berkshire Hataway inc. zarządzane przez Buffeta preferuje inwestycje w firmy - zeszłoroczne zakupy Buffeta to akcje Lubrizol Corp. warte około 9 miliardów dolarów oraz Business Machines Corp. o wartości ponad 10 miliardów dolarów. 

Jeden z najbogatszych ludzi w Ameryce stwierdził w tym samym oświadczeniu, że inwestorzy powinni omijać złoto, ponieważ jest to surowiec, który rośnie głównie z powodu spekulacji, co do przyszłej jego ceny, która nie ma żadnych podstaw fundamentalnych - ilość tego surowca potrzebna w realnej produkcji jest ograniczona. 

 

Źródło wpisu